Památná lípa v Hrádku

Jedná se o památný strom o výšce 23 metrů a obvodu kmene 465 cm.

Strom se nachází v katastrálním území Hrádek u Sušice na návrší u sochy sv. Jana Nepomuckého, vpravo od silnice ze Sušice do Hrádku. Strom byl vyhlášen jako památný dne 26. 05. 1978.

Ochranné pásmo bylo stanoveno na kruh o poloměru minimálně 10 m kolem stromu.

Do stromu uhodil dne 16. 9. 2020 blesk a začal hořet. Hasiči oheň hasili cca 2 hodiny, aby nedošlo k opětovnému vznícení. Poškození stromu je značné a bude pravděpodobně pokácen.