Profil zadavatele

Při zadávání veřejných zakázek obec Podmokly postupuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zadávání zakázek malého rozsahu se řídí Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Adresa profilu zadavatele: http://podmokly.profilzadavatele.cz/