Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat
 6. DIČ
 7. Dokumenty
 8. Žádosti o informace
 9. Příjem žádostí a dalších podání
 10. Opravné prostředky
 11. Formuláře
 12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 13. Předpisy
 14. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací.
  • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.
 15. Licenční smlouvy
 16. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.