Okolí

K náboženským obřadům byla využívána do konce 19. století a navštěvovalo ji údajně až 200 věřících. V současné době (2018) je synagoga zchátralá, nová majitelka podniká kroky k rekonstrukci a přeměně na kulturně-historické centrum.
Pohoří Šumava dosahuje délky 110 kilometrů, šířky až 20 kilometrů a 35 km i se Šumavským podhůřím.
Čeňkova Pila, Annín, Sušice, Žichovice, Rabí…
První zmínka o vsi pochází z roku 1577. Ves byla součástí statku Boříkovy. Součástí tohoto statku zůstala až do 1. poloviny 17. století.
Boříkovy bývaly zemanským sídlem. Tvrz postavili Boříkovští z Košumberka, jejichž předkové žili na Chrudimsku…
Hydroelektrárna poblíž soutoku Vydry a Křemelné. Čeňkova Pila je vstupním místem do naučné stezky Povydří.
V Čeňkově Pile vzniká soutokem Vydry a Křemelné řeka Otava.
Dobrá Voda u Hartmanic je staré poutní místo se studánkou údajně léčivé vody, před rokem 1989 téměř čtyři desetiletí součást a správní středisko rozsáhlého vojenského výcvikového prostoru.
Poutní místo se studánkou údajně léčivé vody. Rodný dům Dr. Šimona Adlera, muzeum. Kostel sv. Vintíře.
Na části území Hrádku se také nachází Evropsky významná lokalita Ostružná, jejíž ochranu spravuje Krajský úřad Plzeňského kraje.
Farní a poutní kostel 7 km severovýchodně od Kašperských Hor je výraznou dominantou šumavského podhůří. Původně románsko gotická stavba byla v letech 1736 – 1739 radikálně přebudována a upravena do dnešní barokní podoby.
Je typickou dominantou krajiny horního Pootaví. Vypíná se na lesnatém výběžku hory Žďánova asi 3 km severně od Kašperských Hor.
Hrad patří k nejmohutnějším a nejrozsáhlejším středověkým hradním stavbám v Čechách. Původní hradní jádro vzniklo na počátku 14. století.
Hrad Velhartice byl založen na přelomu 13. a 14. století na skalním ostrohu, obtékaném říčkou Pstružnou. Tento hrad si patrně jako rodové sídlo pánů z Velhartic počal stavět Bušek starší z Velhartic, hrad dostavoval Bušek mladší, oba byli věrní a oblíbení komorníci Karla IV.
První zmínka o tvrzi je z roku 1383. Na kopečku za zámkem se nacházelo obdélné slovanské hradiště. Z něj se dochovaly valy s příkopem.
Kostel postavený v roce 1373 jihozápadně od Velhartic. Údajně je místem děje pověsti ztvárněné v Erbenově v baladě Svatební košile a dalších záhadných jevů.
Jedná se o významný krajinný prvek, který byl vyhlášen Městským úřadem v Sušici, odborem životního prostředí v říjnu 2011.
Ves se nachází 3 km západně od Kolince. Krásně opravený starý renezanční i nový barokní zámek, zámecký park.
V Kašovicích se nachází dvě historické zajímavosti. První z nich je zřícenina tvrze, která se nachází na návrší v bývalém modřínovém lesoparku nad vsí.
Majestátní gotický hrad Kašperk je nejvýše položeným královským hradem v Čechách.
Původní svatyně založena českým králem Vladislavem a vysvěcena třetím královým synem Albrechtem, salcburským arcibiskupem r. 1179.
Kostel na vršku nad Otavou nedaleko Annína. Vzácné nástěnné malby ze 14. století.
Kostel zasvěcený svatému Vavřinci leží na mírném návrší. Je obklopen hřbitovem. Kostel stojí na kopečku nad říčkou Pstružnou na místě bývalé rýžovnické osady Vzduny.
Romantická zřícenina kostela z roku 1370 na vrchu nad obcemi Běšiny a Tržek
Kostel Zvěstování Panny Marie, je románského původu. Byl postavený již na sklonku 12. nebo začátkem 13. století. Původní stavba tohoto kostela byla gotická.
Jedná se o památný strom o výšce 26 metrů a obvodu kmene 403 cm.
Jedná se o památný strom o výšce 26 metrů a obvodu kmene 341 cm.
Usedlost čp. 12 je kulturní památkou. Příklad lidové architektury 19. století. Raritou je pomník padlému ruskému partyzánovi.
Ves Malonice s rozložitými lípami a zámečkem se nachází 4,5 km západně od Kolince.
Ves Mlázovy, dříve nazývaná Mlázov, leží 12 km jihovýchodně od Klatov a je součástá městyse Kolinec. Nepřehlédnutelnou památkou je mlázovský zámek.
V rámci úprav parku byla v jeho areálu vytvořena naučná stezka Františka Pravdy. Na stezce se nachází informační panely s údaji o historii zámku a obce Hrádek, seznámení se s osobností Františka Pravdy, s těžbou zlata na řece Ostružné, aj.
Projděte se krajem a místy Jana Wericha. Délka cca. 6 km, vhodné i pro méně zdatné turisty.
Povydří, Hory Matky Boží, Cesta zlatokopů, Hamižná Hora, Vintířova stezka…
Hradiště z období 5.-7. století před Kristem. Po staletí lidé z okolí viděli v podivuhodném objektu sídlo obrů.
Areál bývalých lázní…
Jedná se o památný strom o výšce 23 metrů a obvodu kmene 465 cm.
Jedná se o památný strom o výšce 25 metrů a obvodu kmene 411 cm.
Celý areál v Bludu byl koncipován jako anglický park, kde bylo zpracováno několik variant výsadby dřevin.
Ves leží 11 km jihovýchodně od Klatov, v údolíčku pod kostelem sv. Bartoloměje.
Chráněné území o rozloze 44 km2 založené v roce 1994 za účelem zachování mozaikovité krajiny s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.
Na pravém břehu říčky Ostružné na svazích Borku.
Zbynické rybníky je přírodní rezervace nacházející severně od obce Hrádek v okrese Klatovy.
Největší hradní zřícenina v Čechách.
Řeka Otava vzniká soutokem Vydry a Křemelné u Čeňkovy Pily, protéká městy Sušice, Horažďovice, Strakonice, Písek a do Vltavy ústí pod hradem Zvíkov.
Vrchol s vyhlídkovou věží se nachází se 7 km jižně od Prášil. Známy cíl turistů a cykloturistů návštěvníkům nabízí za dobrého počasí nádherný výhled prakticky na celou Šumavu a Bavorský les i Alpy.
Zalesněný vrch nad Sušicí, 845 m n.m. Rozhledna s nádherným výhledem a turistická chata.
Původní keltské hradiště s vrcholem (902 m n.m.) Z rozhledny kruhový rozhled na Šumavu, Kašperk i do vnitrozemí.
Rozsáhlé části pohoří Šumavy byly v roce 1991 vyhlášeny za národní park.
Rašeliniště jsou jedním ze symbolů šumavské přírody.
Tržek se nachází asi 6 km západně od Kolince.
Hrad Velhartice má raritu - světově unikátní kamenný most spojující hmotná torza paláce zvaného Rajský a jeho protějšku - přední věže.
V okolí obce Hrádek jsou vyznačeny 4 vycházkové trasy v celkové délce 13,1 km. Jsou značeny barevnou šipkou a osazeny informačními tabulemi. Výchozí bod se nachází před zámkem v Hrádku.
Chata se nachází mezi ramenem říčky Ostružná a širokou mlýnskou strouhou, odvádějící vodu od mlýna a pily, na prostorné, rovné louce.
Oblíbeným místem pro relaxaci je barokní park s otevřeným průhledem do nádherné lesnaté krajiny.
První zmínka o Hrádku pochází z roku 1298. Jedná se o darovací listinu, kdy Přibyslav z Hrádku daroval bratřím z kostela sv. Petra a Pavla v Horažďovicích tři lány lesa a potok pro chování ryb…
Necelé 3 kilometry od Velhartic stojí pozapomenutá kulturní památka, zámek Nemilkov s poplužním dvorem. Je zapsána na Seznamu ohrožených nemovitých památek.
Kulturní památka Židovský hřbitov ve Velharticích se nachází cca 200 m od rybníka Bušek, na opačné straně silnice, která vede na Keply.