Evropsky významná lokalita Ostružná

Na části území Hrádku se také nachází Evropsky významná lokalita Ostružná, jejíž ochranu spravuje Krajský úřad Plzeňského kraje.

Předmětem ochrany je zde mihule potoční (Lampetra planeri). Poprvé byla lokalita vyhlášena v dubnu 2005, zatím naposledy byla tato lokalita vyhlášena jako evropsky významná dne 14. 10. 2013.