Jalovcová stráň v Odolenově

Jedná se o významný krajinný prvek, který byl vyhlášen Městským úřadem v Sušici, odborem životního prostředí v říjnu 2011.