Naučná stezka Františka Pravdy v zámeckém parku

V rámci úprav parku byla v jeho areálu vytvořena naučná stezka Františka Pravdy.

Na stezce se nachází informační panely s údaji o historii zámku a obce Hrádek, seznámení se s osobností Františka Pravdy, s těžbou zlata na řece Ostružné, aj.