Muzeum lehkého opevnění Annín

Muzeum lehkého opevnění Annín se skládá z jednoho kompletně zrekonstruovaného objektu, dvou objektů v rekonstrukci a objektu rozstřeleného nacisty za druhé světové války.

Hlavní objekt muzea, se nachází při silnici 169, ve směru od Dlouhé Vsi na Srní kdy projedete kolem odbočky do autokempu Annín a v místě kde se silnice přimyká přímo k řece již, v případě že je otevřené muzeum, uvidíte informační ceduli k muzeu. Parkovat lze poblíž autobusové zastávky či u místního bývalého kamenolomu.

Objekt tvoří dvoustřílnová pevnůstka v normální odolnosti s úhlem sevření střílen 120 stupňů. Jde o atypický řopík umístěný na skále nad hlavní cestou ze Sušice do Kašperských Hor. Z důvodu co nejlepšího výstřelu byl objekt přimknut k prudkému svahu. Díky tomu hrozilo při boji zasypání zeminou, proto byl řopík z týlové strany vybaven přístupovou chodbičkou. Díky tomu je celkem unikátní, neboť těchto chodbiček je v rámci celé republiky jen několik a jde momentálně o jediný rekonstruovaný řopík s přístupovou chodbičkou. Chodbička je zakončena poválečnou protiatomovou úpravou vchodu (vstupní šachta). Maskování na objektu je vytvořeno podle dochovaných dobových fotografií.

Nenechte si ujít velmi zajímavé prohlídky s poutavým komentářem. V době prohlídek je opevnění vybaveno, mimo otevírací dobu jsou objekty prázdné, bez jakékoliv výzbroje a výstroje.

Objekt je prohlášen kulturní památkou.

Otevřeno nepravidelně, informace o prohlídkách: www.ropik-annin.cz 


Mapa