Hasiči Podmokly

Sbor dobrovolných hasičů Podmokly je nejaktivnějším spolkem v obci a reprezentuje ji v požárních soutěžích.

Hasičský sbor se podílí na zvelebování obce a pořádá různé společenské a kulturní akce.