Historie, současnost

První písemná zmínka je z roku 1045 v darovací listině Břetislava I Břevnovskému klášteru. Podmokly patří do oblasti Podlesí odkud od nepaměti odcházeli obyvatelé za prací do celého světa jako zedníci, hudebníci, cirkusáci.

V obci najdeme barokní kapli z 18. století, pomník padlých z I. světové války a dnes již téměř k nepoznání přestavěnou budovu zámku a bývalého deskového statku kde 16 let žil profesor hudby a a přítel Antonína Dvořáka, Václav Kopta, který proslavil českou hudbu a poezii daleko za mořem. Bez zajímavosti není ani budova bývalé synagogy s přilehlou rázovitou částí obce obývanou až do konce 19.století početnou židovskou komunitou.

Trochu stranou od Podmokel, na úbočí Kalov je jeden z nejstarších židovských hřbitovů v Pošumaví s krásným výhledem k Žihobcům a Javorníku se Žďánovem.
K náboženským obřadům byla využívána do konce 19. století a navštěvovalo ji údajně až 200 věřících. V současné době (2018) je synagoga zchátralá, nová majitelka podniká kroky k rekonstrukci a přeměně na kulturně-historické centrum.